ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία αναλαμβάνει έργα μελέτης και κατασκευής στους περισσότερους τομείς της σύγχρονης δόμησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Οικιστικά σύνολα
 • Κατασκευή ιδιόκτητων οικιών και γραφείων
 • Κατασκευή με τη μέθοδο αντιπαροχής
 • Δομικές ενισχύσεις
 • Ανακαινίσεις-ανακατασκευές-προσθήκες
 • Εργασίες μονώσεων (θερμοπροσόψεις) και υγρομονώσεις

Επίσης προσφέρει συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως:

 • Έκδοση αδειών
 • Μελέτες όλων των τύπων
 • Αδειοδοτήσεις καταστημάτων
 • Νομιμοποιήσεις – ρυθμίσεις
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Κοστολογήσεις
 • Real estate